Soal UAS Semester 2 Bahasa Jawa Kelas 2 SD Tahun Ajaran 2022-2023

soal dan kunci jawaban Ujian Akhir Semester (UAS)/Penilaian AKhir Semester (PAS) Semester 2 genap tahun ajaran 2022-2023 kelas 2 SD MI mata pelajaran Bahasa Jawa.

Mahanta Musa
Senin, 05 Juni 2023 | 09:17 WIB
Soal UAS Semester 2 Bahasa Jawa Kelas 2 SD Tahun Ajaran 2022-2023
soal dan kunci jawaban Ujian Akhir Semester (UAS)/Penilaian AKhir Semester (PAS) Semester 2 genap tahun ajaran 2022-2023 kelas 2 SD MI  mata pelajaran Bahasa Jawa. (Pixabay)

SUARA SEMARANG- Berikut ini kami sajikan contoh soal dan kunci jawaban Ujian Akhir Semester (UAS)/Penilaian AKhir Semester (PAS) Semester 2 genap tahun ajaran 2022-2023 kelas 2 SD MI  mata pelajaran Bahasa Jawa.

Adik-adik bisa menggunakan contoh soal dan kunci jawaban Ujian Akhir Semester (UAS)/Penilaian AKhir Semester (PAS) Semester 2 genap tahun ajaran 2022-2023 kelas 2 SD MI  mata pelajaran Bahasa Jawa sebagai bahan belajar sebelum menghadapi ujian.

Dirangkum dari buku Tema 6 kelas 2 SD/MI dibawah ini contoh soal dan kunci jawaban Ujian Akhir Semester (UAS)/Penilaian AKhir Semester (PAS) Semester 2 genap tahun ajaran 2022-2023 kelas 2 SD MI mata pelajaran Bahasa Jawa.

Pilihlah jawaban yang tepat dibawah ini!

Baca Juga:Bocoran Soal Kunci Jawaban UAS/PAS Kelas 2 SD Tematik Tema 6 Tahun Ajaran 2022-2023

1. Terusna tembang iki “gedebug krincing kedebug krincing…”
A. Jreg-jreg turut lurung
B. Jreg-jreg gung
C. Prok-prok gedebug jeger

2.  Bapak lagi maca buku.     
    Basa kramane sing bener yaiku …    
A. Bapak nembe maos buku    
B. Bapak nembe tumbas buku    
C. Bapak nembe nitih buku

3. Pandhawa iku cacahe ana ….
A. 5                
B. 4             
C. 3

4. Pandhawa sing kembar jenenge yaiku …    
A. Janaka lan Arjuna    
B. Nakula lan Sadewa    
C. Werkudara lan Gatutkaca

5. Aku kewan seng sikile papat. Aku seneng mangan suket. Yen mlaku aku seneng mencolot-mencolot. 
Aku yaiku ….
A. Kucing                
B. Kodok            
C. Kelinci

Baca Juga:Soal PAS Genap Mapel PAI Kelas 2 Kurikulum 2013 tahun Ajaran 2022-2023

6. Bapake Pandhawa asmane …
A. Puntadewa
B. Raden Pandhu Dewanata
C. Raden Ajeng Baladewa

7. “Gundhul – gundhul pacul cul gembelengan ………………….. “
 Lanjutan tembang kasebut yaiku …
A. Tak kandhani mung lakumu
B. Nyunggi – nyunggi wakul kul gembelengan 
C. Wakul glempang segane ambyar 

8. Yen matur marang wong sing luwih tuwa kudu nganggo basa ….
A. Kromo
B. Ngoko
C. Biasa

9. Pandhawa sing ksatriyane ana ing Jodhipati yaiku …
A. Raden Arjuna            
B. Raden Werkudara        
C. Raden Nakula

10. Pambarepe Pandhawa asmane ….    
A. Raden Sadewa            
B. Raden Puntadewa        
C. Raden Janaka


Demikian contoh soal dan kunci jawaban Ujian Akhir Semester (UAS)/Penilaian AKhir Semester (PAS) Semester 2 genap tahun ajaran 2022-2023 kelas 2 SD MI mata pelajaran Bahasa Jawa.

REKOMENDASI

BERITA TERKAIT

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak